Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v tomto internetovém obchodě. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na stránkách prodejce jsou údaji nezávaznými a vycházející z údajů výrobců. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů výrobců, aktuálních a dostupných údajů dodavatelů a na toto naše společnost neposkytuje žádnou záruku a ani nenese odpovědnost za případné škody tímto způsobené. Kupující má právo si před objednáním, emailem či jiným způsobem, ověřit tyto údaje u prodávajícího. Obrázky u výrobků mohou být jen ilustrační (např. rozdíl v barevném provedení či obsahu setu více výrobků-v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že svým zákazníkům bude dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujícím daným normám platným na území České republiky. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky prodávajícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci tohoto internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Místem dodání zboží je automaticky doručovací adresa uvedená v registračním formuláři. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnosti o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. CENA A PLATBA Platbu za zboží můžete provést: pro ČR a) Českou poštou na dobírku : 120kč - Nákup nad 1500 kč je DOPRAVA ZDARMA ! b) DPD službou na dobírku : 120kč - Nákup nad 1500 kč je DOPRAVA ZDARMA ! c) Doprava na Slovensko je 250 kč + dobírka 30 kč 10 EURO. Doprava ZDARMA nad 77 euro. Pouze DPD službou. Upozornění :Pruty nad 170cm pouze přepravce pouze DPD. Dobírka : 30kč Platba převodem : neplatíte popratek za dobírku. Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a konečné. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě: chybného zobrazovaní cen, parametrů zboží, změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny v plné výši, pokud toto není dohodnuto jinak. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po plné úhradě kupní ceny a jeho převzetí. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Pokud si zákazník objedná zboží přes e-shop a zadá si způsob dopravy - osobní odběr, tak při vyzvednutí zboží se platí hotově, nelze platit kartou (soboty se zboží nevydává) Pro dopravu využíváme služeb přepravní společnosti DPD, která svým zákazníkům zajišťuje komfortní doručení následující den po expedici přímo na určenou adresu a v době, kterou si pracovník PPL telefonicky předjedná s adresátem zásilky Kupující může současně využít služeb České pošty, termín doručení však nemusí být do 24 hod od odeslání zásilky a k nadrozměrným a těžkým zásilkám můžou být naúčtovany další příplatky za délku, neskladnost, příp. vysokou hmotnost. Nadměrné zásilky : 20-30kg doprava 200kč 30-40kg doprava 300kč 40-50kg doprava 400kč 50-60kg doprava 500kč DODACÍ LHŮTA Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem,tak ho prodávající vyexpeduje, předá dopravci hned následující den po obdržení objednávky. Do dvou až čtyř dnů Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu. V případě, že objednané zboží není skladem, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem. V případě, že nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. ZÁRUKA A SERVIS Záruku na prodávané zboží poskytuje prodejce dle obecně platných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li u daného produktu uvedeno jinak, je záruční doba na výrobky všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba okamžikem jeho převzetí. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte) kterou máte od nás přiloženu v objednávce (balíku), tudíž nám nezasílejte pro potvrzení samotný záruční list není pro nás směrodatný. Záruka se nevztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které byly způsobeny neodborným či nešetrným zacházením. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech: mechanického poškození, použití výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k obsluze, používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících svými parametry způsobu použití stanoveným výrobcem, zboží bylo poškozeno živly nebo výpadkem elektrické sítě, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním. REKLAMACE Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Kontakty pro vyřizování záruky a reklamací: HOBBY-G s.r.o. Krkonošská 181 Vrchlabí 1 543 01 hell-cat-fishing@seznam.cz Pro ostatní výrobky: Dopravu na místo při uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. K reklamovanému zboží nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (zřetel bude brán pouze na zboží zakoupené v našem e-shopu) a záruční list. Dále popis závady a uvést podmínky za kterých se závada projevuje. Reklamovaný výrobek musí být zabalen v originálním obalu, musí být kompletní, včetně příslušenství a manuálů. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží do 30dnů, které je předmětem reklamace buď opravou, výměnou za výrobek stejný. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. VRÁCENÍ ZBOŽÍ Podle §53 odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení, v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na reklamační adresu, prosíme o zaslání formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky mailem. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma poštovného, zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na jeho účet nejpozději do 10 pracovních dnů od fyzického obdržení zboží. Zboží, které jste se rozhodli vrátit, nám v žádném případě neposílejte dobírkou!! V takovém případě jsou zásilky ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 8 novely Občanského zákoníku č.367/2000 od kupní smlouvy: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání. na dodávku audio a video nahrávek, počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal na dodávku novin, periodik a časopisů ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně spedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30. 4. 2011 EET Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zárověň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce doně online, v případě techického výpadku pak nejpozději do 48hod. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti      , se sídlem      , identifikační číslo:      , zapsané v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka       (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese       (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.uživatelský účet 1.6. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 1.7. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 1.8. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 1.9.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 1.10. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 1.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.uzavření kupní smlouvy 1.12. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 1.15.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 1.15.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 1.15.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 1.18. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 1.19. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.cena zboží a Platební podmínky 1.20. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.      , vedený u společnosti       (dále jen „účet prodávajícího“); bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ; bezhotovostně platební kartou; prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou. 1.21. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 1.22. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do       dnů od uzavření kupní smlouvy. 1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vpřípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 1.27. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.odstoupení od kupní smlouvy 1.28. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 1.29. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 1.30. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 1.31. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 1.32. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 1.33. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 1.34. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.přeprava a dodání zboží 1.35. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 1.36. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 1.37. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 1.38. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 1.39. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.Práva z Vadného plnění 1.40. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 1.41. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 1.41.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 1.41.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 1.41.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 1.41.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 1.41.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 1.42. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 1.43. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 1.44. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 1.45. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.další práva a povinnosti smluvních stran 1.46. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 1.47. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 1.48. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.ochrana osobních údajů 1.51. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 1.52. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).1.53. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 1.54. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 1.55. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 1.56. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 1.57. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 1.58. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 1.58.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 1.58.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 1.59. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 1.60. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 1.61. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.Doručování 1.62. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.závĚrečná ustanovení 1.63. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 1.64. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 1.65. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 1.66. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Zásady zpracování osobních údajů Tímto dokumentem Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů na základě platnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady)EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob(dále jen „GDPR“). Správce osobních údajů HOBBY-G s.r.o. Krkonošská 181 Vrchlabí 1 543 01 hell-cat-fishing@seznam.cz (dále jen „správce“ nebo „my“), který je zároveň prodávajícím. Jaké údaje zpracováváme a kde je získáváme -Osobní údaje jako jméno,příjmení,dodací adresa,fakturační adresa,telefonní číslo,emailová adresa získáme přímo od Vás při objednávce zboží a uzavřením smluvního vztahu při jeho zakoupení. -Údaje o Vašem chování na webu našeho e-shopu když si jej prohlížíte, z odkazů na které klikáte a také údaje získané ze souborů cookies . Účel zpracování osobních údajů a naše oprávnění Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely obsažené ve Vašem souhlasu s jejich zpracováním, dále při jednání s Vámi o smluvním vztahu a následným plněním smlouvy, také při ochraně našich práv a z důvodu našich oprávněných zájmů. Účelem zpracování osobních údajů při plnění smlouvy je zabezpečit řádnou identifikaci předmětu objednávky, její přípravy jako zásilky pro dodání na adresu nebo jiném způsobu předání,provedení fakturace a taky pro případné reklamační řízení. Oprávněným zájmem správce je také případné vymáhaní pohledávek nebo ochrana jeho majetku. Tato zpracování Vašich osobních údajů provádíme na základě zákonných práv a tedy bez Vašeho souhlasu. Při návštěvě našeho webu do Vašeho zařízení ukládáme a z něj pak čteme malé soubory cookies.Tyto cookies nám pomáhají identifikovat Vás při přecházení jednotlivých schránek a to za účelem, abychom při příští návštěvě Vám mohli nabídnout i více variant. Umožňují nám sledovat návštěvnost , vytvářet statistiky, sledovat účinnost reklamy a po vyhodnocení můžeme naše stránky vylepšovat a připravovat kvalitnější nabídku. Umožňujeme uložit cookies taky třetím stranám, které je mohou použít v reklamě na sociálních sítích. Takovým partnerům nepředáváme Vaše osobní údaje. Pokud při návštěvě webu nevypnete ve svém prohlížení využití cookies třetími stranami a setrváte na našich stránkách, nebo kliknete na tlačítko „ ROZUMÍM“,které je součástí upozornění, vyložíme si to jako Váš souhlas s využíváním těchto cookies a předáváním Vašich údajů třetím stranám k účelům výše uvedeným. Při návštěvě našeho webu zpracováváme údaje o Vašem obchodním chování z důvodu našeho oprávněného zájmu (to znamená bez Vašeho souhlasu) za účelem zlepšování našeho webu následně zlepšení této služby pro Vás. Dále k vytváření statistiky návštěvnosti našich stránek což znamená oprávněný zájem zjištění efektu provozu webu. Při návštěvě naší prodejny v Mošnově za účelem osobního odběru objednaného zboží jste nahrávání kamerovým systémem a to na základě našeho oprávněného zájmu(t.zn. bez Vašeho souhlasu). Účelem je ochrana našeho i Vašeho majetku a osob, které se v prodejně a před vstupem do objektu prodejny pohybují. Předávání osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme my z titulu správce ale s výjimkami. K Vaším osobním údajům mají přístup nejen naší pracovníci ale i pracovníci dalších subjektů, které se na plnění Vaší objednávky podílejí. Jsou to subjekty, které nám poskytují přepravní,účetní a právní služby. Dále jsou to společnosti, které spravují naše webové stránky,náš účetní systém. Vaše údaje předáváme těmto společnostem z titulu plnění smluvního vztahu dodávky zboží,tedy zákonné povinnosti ( t.zn.bez Vašeho souhlasu). Způsob zpracování a ochrana osobních údajů Zpracování Vašich osobních údajů provádí naší pracovníci v provozovně v Mošnově. Zpracováváme je prostřednictvím elektronických zařízení, mobilů a výpočetní techniky. Pracovníci jsou proškoleni o závažnosti tohoto zpracování a dodržování bezpečnostních pravidel při této činnosti. Jsou přijata opatření aby nedošlo k neoprávněnému či náhodnému přístupu k Vaším osobním údajům,jejich poškození,zničení nebo ztrátě, k neoprávněnému přenosu. Výpočetní technika je zabezpečena užíváním heslování, kodováním Vašich údajů pro přenos dalším zpracovatelům Vašich osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů Podle účelu zpracování Vašich osobních údajů je stanovena i doba jejich držení. V případě evidence smluvního vztahu za účelem nákupu zboží budeme Vaše údaje zpracovávát po dobu 3 let. Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat tak dlouho, dokud s takovým zasíláním nevyjádříte svůj nesouhlas.Nejdéle to bude 5 let od Vašeho posledního nákupu. Zpracování Vašich osobních údajů v případě delších lhůt než je výše uvedeno budeme provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti, případně při vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinnosti (na př.ze Zákona o účetnictví nebo ze Zákona o DPH). V případě kamerových záznamů budeme provádět jejich výmaz každých 21 kalendářních dní po sobě jdoucích. Jaká práva máte při zpracování osobních údajů Obě strany, Vy,který nám svá osobní data postupujete ke zpracování, tak my jako správce Vašich osobních dat, máme svá práva i povinnosti. Vaše práva jsou : Právo na přístup k osobním údajům – máte právo vědět a žádat doložení jaké údaje zpracováváme,za jakým účelem,kde je získáváme, komu předáváme,kdo je dále zpracovává.Můžete žádat písemné doložení, to poskytneme zdarma v prvé kopii, další kopie za poplatek. Právo na opravu osobních údajů –pokud zjistíte nepřesnost ve Vašich údajích, nebo je chcete doplnit,máte právo to učinit bez odkladu a my povinnost to vykonat. Právo na výmaz - právo žádat výmaz osobních údajů máte, pokud je splněn některý z těchto důvodů: 1. Údaje jsou nepotřebné pro účely pro které jsme je zpracovávali. 2.Odvoláte Váš souhlas se zpracováním, přičemž se jedná o osobní údaje k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný,a zároveň nemáme jako správce jiný důvod,proč tyto údaje nadále zpracovávat. 3. Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů,které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a my shledáme, že již takový oprávněný zájem nemáme. 4. Při Vaší domněnce, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (uložené zákonem), nebo k určení,výkonu a obhajobě právních nároků správce(např.vymáhání pohledávek správce). Právo na omezení zpracování-právo žádat,aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje,je-li splněna některá z těchto podmínek: Popíráte přesnost osobních údajů, a to po dobu potřebnou,než správce ověří přesnost Vašich údajů. Správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního nároku a Vy požádáte o omezení zpracování, nikoli o jejich výmaz, a to po dobu potřebnou,než správce právní nárok zpracování doloží. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat,ale Vy je vyžadujete pro určení,výkon nebo obhajobu svých právních nároků. Právo na přenositelnost –můžete požadovat abychom Vám vydali Vaše osobní údaje,které jsme získali pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo jste s jejich zpracováním sdělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen tehdy, že je zpracováváme automatizovaně v elektronické podobě. Údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Právo vznést námitku proti zpracování - vznést námitku můžete jen tehdy, jestliže Vaše údaje zpracováváme z důvodu svých oprávněných zájmů.Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme své oprávněné zájmy. Právo podat stížnost - máte právo bez ohledu na všechna výše uvedena práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, kdy se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy. Kontaktní údaje správce V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na : Emailovou adresu : hell-cat-fishing@seznam.cz

Jsme Česká sumcová značka Hell-Cat. Nabízíme poradenství pro lov sumců. Sumcařina je dřina a my Vám poradíme jak na to. 

Značka  Hell-Cat už má své zastoupení v Maďarsku, Polsku, Francii i Slovensku. 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.